Y Tu Allan i Oriau ac Achosion Brys

Os yw'r feddygfa wedi cau, a bod arnoch angen cyngor meddygol ar unwaith y tu allan i oriau, ffoniwch 111.

Os oes gennych argyfwng meddygol, ffoniwch 999 ar unwaith.

Oriau Syrjeri

I gysylltu â ni, yn ystod oriau agor, ffoniwch ni ar 01267 290240.

Dydd Llun 9:00 am - 11:00 am3:30 pm - 5:30 pm
Dydd Mawrth 9:00 am - 11:00 am3:30 pm - 5:30 pm
Dydd Mercher 9:00 am - 11:00 am
Dydd Iau 9:00 am - 11:00 am3:30 pm - 5:30 pm
Dydd Gwener 9:00 am - 11:00 am3:30 pm - 5:30 pm

Oriau Agor

Mae'n ddrwg gennym ein bod bellach wedi cau, gweler y tu allan i oriau os oes angen i chi weld eich meddyg teulu ar frys.
Dydd Llun8:00 AM — 6:00 PM
Dydd Mawrth8:00 AM — 6:00 PM
Dydd Mercher8:00 AM — 6:00 PM
Dydd Iau8:00 AM — 6:00 PM
Dydd Gwener8:00 AM — 6:00 PM
Dydd SadwrnAr gau
Dydd SulAr gau